Poradnie Wielospecjalistyczne / Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Dorosłych i Dzieci

Poradnia Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Dorosłych i Dzieci

 

Poradnia dla Dorosłych

W poradni pracują lekarze z dużym doświadczeniem i umiejętnościami.

Dr Stanisław Ptak jest członkiem Komisji Lekarskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Narciarskiego. Opiekuje się kadrą polskich skoczków i zawodników kombinacji norweskiej.

Zatrudnieni są również lekarze ortopedzi:
 Dr T. Gwoździewicz, J. Stępniakowski, J. Wiczyński na co dzień pracujący w Szpitalu Wojewódzkim
w Bielsku-Białej na oddziale ortopedyczno-urazowym

 

lek.spec.rehabilitacji medycznej
St. Ptak

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

10 - 12

  7 - 9

10 - 12

  7 - 9


lek.spec. chirurgii ortopedyczno-urazowej
T. Gwoździewicz


Poniedziałek


15 - 19


lek.spec. chirurgii ortopedyczno-urazowej
J. Wilczyński


Piątek


13 - 15


lek.spec. chirurgii ortopedyczno-urazowej
K. Dobija


Wtorek


15 - 17


dr Bogumiła Boba

 

Wtorek

8 - 12

 

Poradnia dla dzieci

 

Godziny przyjęć:

lek. spec. chirurgii ortopedyczno-urazowej
Henryk Cnota

 
Wtorek
 

15-17

lek. spec. chirurgii ortopedyczno-urazowej
i rehabilitacji

Artur Sczesny

Piątek

14-16


 

www.kompmar.net.pl
nfz
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Nazwa projektu: „Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do nowo otwieranej placówki NZOZ ZDROWIE”

Beneficjent: NZOZ Przychodnia Sportowo-Rehabilitacyjna „ZDROWIE” S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak
Wartość projektu: 341.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199.996,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Poradnia rehabilitacyjna Bielsko - Biała :: poradnia medycyny pracy Bielsko :: poradnia leczenia bólu Bielsko :: poradnia ortopedyczna Bielsko :: medycyna sportowa poradnia
rehabilitacha Bielsko :: poradnia neurologiczna Bielsko :: poradnia urologiczna Bielsko-Biała :: ortopeda dermatolog reumatolog neurolog urolog chirurdzy Bielsko-Biała
laryngolog :: poradnia lekarza rodzinnego Bielsko-Biała :: leczenie bólu kręgosłupa krzyży :: urazy leczenie bóle krzyża kręgosłupa Bielsko :: NFZ przychodnia